Strona główna

Witamy na stronach Biura Spraw Studenckich WUM

Biuro Spraw Studenckich zaprasza do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi pomocy materialnej, przyznawanej na uczelni oraz warunków ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, a także z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości objęcia tym ubezpieczeniem za pośrednictwem uczelni oraz na temat wymaganych przez uczelnię badań i szczepień.
W zakładce "Inne" znajdują się informacje, dotyczące działań i projektów na rzecz studentów i doktorantów spoza wspomnianego powyżej zakresu, zarówno uczelnianych, jak i zewnętrznych, a także zarządzenia, wprowadzające wzory wniosków i oświadczeń z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem biura, zgodnie z kompetencjami, podanymi w zakładce "Kontakt".

Najnowsze ogłoszenia

Terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019

Informujemy, że od 1 października 2018 r. studenci mogą już składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2018. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich
do 23 października 2018 r.

W okresie od 24 października do 9 listopada wnioski nie będą przyjmowane. Więcej informacji na temat ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów znajduje się w Komunikacie Nr 4/2018.

Wnioski doktorantów w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej będą przyjmowane od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. Informacje na temat terminów rozpatrywania wniosków oraz warunków ubiegania się
o stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w Komunikacie Nr 5/2018.

NOWY PROGRAM UBEZPIECZEŃ 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 został przygotowany nowy program ubezpieczeń dla:

STUDENTÓW, DOKTORANTÓW, WOLONTARIUSZY, w tym: obcokrajowców, studentów z wymiany studenckiej, uczestników kursów i szkoleń w zakresie Programu ubezpieczeń.

Informacje, jak się ubezpieczyć, znajdą Państwo w załączniku poniżej.