Regulaminy

Komunikaty Prorektora ds Studenckich i Kształcenia

  1. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

  2. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2018/2019

  3. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

  4. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2018/2019

  5. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2 - BIS WUM oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" od 01 października 2018 do 07 lipca 2019.

  6. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
    z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.