Ogłoszenia

Biuro Spraw Studenckich nieczynne 2 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem nr 26/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 maja 2019
został ogłoszony dniem rektorskim. W związku z powyższym Biuro Spraw Studenckich będzie w tym dniu nieczynne.

NOWY PROGRAM UBEZPIECZEŃ 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 został przygotowany nowy program ubezpieczeń dla:

STUDENTÓW, DOKTORANTÓW, WOLONTARIUSZY, w tym: obcokrajowców, studentów z wymiany studenckiej, uczestników kursów i szkoleń w zakresie Programu ubezpieczeń.

Informacje, jak się ubezpieczyć, znajdą Państwo w załączniku poniżej. 

UWAGA studenci i doktoranci, ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenta oraz świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019

W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO ) oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, student lub doktorant oraz członkowie jego rodziny zobowiązani są do złożenia oświadczeń, dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które winny być dołączone do udokumentowanego wniosku
o przyznanie miejsca w domu studenta oraz wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej. W zakładce Menu: Formularze do pobrania, znajdują się trzy wzory oświadczenia - do wypełnienia przez wnioskodawcę, każdego pełnoletniego członka jego rodziny, którego dane zawiera wniosek oraz przedstawiciela ustawowego, reprezentującego niepełnoletniego członka rodziny, którego dane zamieszczone są we wniosku.

Wykaz przychodni Medycyny Pracy na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że zamieszczony poniżej wykaz przychodni Medycyny Pracy na 2018 rok,  zawiera  spis placówek służby zdrowia, które w bieżącym roku będą wykonywały badania uczniów, studentów i kandytatów z zakresu medycyny pracy, bezpłatnie ze skierowaniem ze szkoły lub uczelni. Jest to stan na dzień 12 kwietnia 2018 r. 

Dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu państwa dla studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi

Studenci i doktoranci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będący osobami niepełnosprawnymi, mogą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, przeznaczonych na zadania związane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w pracesie kształcenia.
Zarządzeniem Rektora nr 82/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. został wprowadzony regulamin przyznawania
w/w dofinansowania oraz wzory dokumentów, między innymi wzór wniosku. Treść Zarządzenia oraz pozostałych wspomnianych dokumentów znajdują się w zakładce Inne. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem
i skorzystania z możliwości pozyskania środków na poprawę swoich warunków kształcenia się, jako osób niepełnosprawnych.